Cắt tỉa lá bàng singapore bị vàng liệu có OK không ?

Khi chăm sóc cây bàng Singapore, theo thời gian cây sẽ bị già đi và trên các lá sẽ xuất hiện những mảng đốm vàng úa trên những chiếc lá già. Việc cắt tỉa lá bàng là một trong những việc cần phải làm để giữ cho cây đẹp suốt các mùa trong năm. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thế nào để giữ cho cây bàng Singapore luôn tươi mới.