Vai trò của Silic đối với cây trồng

Vai trò của Silic đối với cây trồng

Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang: Viện Ứng dụng Công nghệ – CN Tp HCM 1. Silic tổng số Trong vỏ quá đất, Silic là nguyên tố phổ biến thứ 2 sau oxy, chiếm 25% khối lượng quả đất. Lượng SiO2 trong đất cát ít bị

Vai trò của Silic đối với cây trồng

Vai trò của Silic đối với cây trồng

Trần Thị Tường Linh, Võ Đình Quang: Viện Ứng dụng Công nghệ – CN Tp HCM 1. Hàm lượng và Si trong cây Hàm lượng Si trong cây phụ thuộc vào tuổi cây. Cây trưởng thành và lá già có hàm lượng Si cao hơn cây còn

Giới thiệu các loại phân lân hóa học

Giới thiệu các loại phân lân hóa học

GS Võ Minh Kha, Hướng dẫn thực hành sử dụng phân bón, NXB Nông nghiệp, Hà Nội,1996. Người ta phân loại các loại lân theo độ hòa tan của chúng 1/ Phân lân hòa tan trong nước: supe lân (SP), điamôn photphat (DAP) 2/ Phân

Giới thiệu các loại phân đạm

Giới thiệu các loại phân đạm

Loại phân đạm phổ thông công nghiệp hóa học cung cấp cho nông dân là loại phân đạm hiệu quả nhanh, dễ hòa tan trong nước lạnh 20-25oC. Các loại phân này phần lớn là phân đơn có hàm lượng N cao. Một số ít là phân phức.

Vai trò của Silic trong canh tác lúa

Vai trò của Silic trong canh tác lúa

1. Mối quan hệ giữa phân bón và tính kháng sâu bệnh của cây Phân bón làm gia tăng năng suất và chất lượng cây trồng, không chỉ đơn thuần nhờ phân bón cung cấp thêm dưỡng chất cho quá trình biến dưỡng của cây, một số dưỡng

Tác dụng của Zeolite trong nông nghiệp

Tác dụng của Zeolite trong nông nghiệp

Trong nông nghiệp Zeolite có những tính chất sau: + Kích thích tăng trưởng của cây. + Nâng cao chất lượng phân bón. + Nâng cao năng suất. + Giữ lại dưỡng chất cần thiết cho cây. + Cải thiện chất lượng đất lâu

Nhu cầu và tác dụng vi lượng trong trồng trọt

Nhu cầu và tác dụng vi lượng trong trồng trọt

Nhu cầu vi lượng trong trồng trọt: Vi lượng trong đất là nguồn vi lượng chính cung cấp cho cây. Lượng vi lượng trong đất tổng số rất lớn, có những yếu tố từ 1 – 10% trọng lượng đất khô như Al, Fe, Na; có yếu