Giới thiệu Cây rau chân vịt

Cây rau chân vịt

[Adl.] Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa giúp tăng năng suất Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa bao gồm: NAA, 6BA, GA3, 4-CPA-Na, Uniconazole, CCC, Paclobutrazol, Triacontanol, Brassinolide, Ethephon, DA6, Atonik

Giới thiệu Cây rau ngót

Cây rau ngót

Tên thường gọi: Cây rau ngót Tên tiếng anh/Tên khoa học: Sauropus androgynus Xem chi tiết ›› Bài viết mới

Giới thiệu Cây măng tây

Cây măng tây

Tên thường gọi: Cây măng tây Tên tiếng anh/Tên khoa học: Asparagus Xem chi tiết ›› Bài viết mới Bật bí cách trồng măng tây đơn giản tại nhà Măng tây là loại rau xanh chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Các chất có trong măng tây có khả năng

Giới thiệu Cây Hành Tây

Cây Hành Tây

Tên thường gọi: Cây Hành Tây Tên tiếng anh/Tên khoa học: Onion Xem chi tiết ›› Bài viết mới Kỹ thuật trồng Hành tây năng suất vượt trội Là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Để gia tăng năng suất chất lượng trong sản

Giới thiệu Cây Súp lơ

Cây Súp lơ

Tên thường gọi: Cây Súp lơ Tên tiếng anh/Tên khoa học: Cauliflower Xem chi tiết ›› Bài viết mới

Giới thiệu Cây su hào

Cây su hào

[Adl.] Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa giúp tăng năng suất Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa bao gồm: NAA, 6BA, GA3, 4-CPA-Na, Uniconazole, CCC, Paclobutrazol, Triacontanol, Brassinolide, Ethephon, DA6, Atonik

Giới thiệu Cây Bí xanh

Cây Bí xanh

Tên thường gọi: Cây Bí xanh Tên tiếng anh/Tên khoa học: Courgette/ Zucchini Xem chi tiết ›› Bài viết mới

Giới thiệu Cây gấc

Cây gấc

[Adl.] Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa giúp tăng năng suất Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa bao gồm: NAA, 6BA, GA3, 4-CPA-Na, Uniconazole, CCC, Paclobutrazol, Triacontanol, Brassinolide, Ethephon, DA6, Atonik