Cách giâm cành hoa hồng ra rễ thành công chỉ trong 4 bước

Cách giâm cành hoa hồng ra rễ thành công chỉ trong 4 bước

Có thể dễ dàng nhân giống hoa hồng bằng cách giâm cành vào cuối mùa hè qua các bước thực hiện đơn giản dưới đây. Hoa hồng có thể được trồng thành công từ cành giâm và sẽ phát triển để tạo hoa tốt. Chọn những thân cây khỏe mạnh