Cách trồng hoa dừa cạn bằng phương pháp giâm cành

Cách trồng hoa dừa cạn bằng phương pháp giâm cành

Giâm cành là một cách khác để nhân giống và trồng cây hoa dừa cạn dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ đơn giản bằng cách giâm cành từ cây mới mọc bất cứ lúc nào trong mùa sinh trưởng và tưới nước cho cây một giờ trước khi giâm cành. Với phương