Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống vô tính bằng ghép cành

Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống vô tính bằng ghép cành

Phương pháp ghép cành là lấy mô từ một phần cây (cành hoặc chồi, gọi là cành ghép) nối ghép vào một cây khác (gọi là gốc ghép). Cành ghép phải chọn ở cây tốt. Gốc ghép thường là cây mọc dại hoặc cây mọc từ hạt. Bộ rễ của