Cách trồng chậu cây mùa xuân với lá phong và hoa tim vỡ

Làm thợ

Để chậu cây mùa xuân được lâu dài hơn, hãy thử trồng một chậu lớn hoặc thùng chứa lớn khác. Chúng tôi đã sử dụng cây phong Nhật Bản, hoa tim vỡ trắng, cây thường xuân và hoa tiarellas để làm tăng thêm vẻ đẹp của chậu cây mùa xuân.