Sâu ăn lá


Tên khoa học:
Archips micaceana

Đặc điểm hình thái sâu ăn lá Archips micaceana

Là một loài bướm đêm họ Tortricidae. Các cánh là gần như hoàn toàn màu vàng ở cả hai giới

 

Sấu ăn lá Archips micaceana

Thành trùng sâu ăn lá và Ấu trùng sâu ăn lá Archips micaceana

Triệu chứng gây hại của sâu ăn lá Archips micaceana

Loài sâu ăn lá này chủ yếu gây hại vào giai đoạn lá non, khi gây hại sâu kéo tơ cuốn các lá non lại với nhau, ăn phá trên lá và làm cho lá có các phần bị lỏm vào từ phiến lá hoặc lá bị biến dạng nhỏ lại hay phát triển không đồng đều. Nếu trường hợp gây hại nặng chồi non sẽ không phát triển được vì sâu đã ăn toàn bộ phần đọt non.

Triệu chứng sâu ăn lá ổi

Triệu chứng sâu ăn lá

Biện pháp phòng trừ sâu ăn lá

Dùng các thuốc Pyrinex,  Karate,  Proclaim, Selecron…

Nguồn: Giáo trình trồng và chăm sóc ổi – Bộ NN&PT NT

Có thể bạn quan tâm :   Mối hại