Bọ hung, bọ cánh cam, bọ sừng


Tên khoa học:
Scarabaeoidea

Trong vườn, vườn ươm thường gặp những loài bọ hung sau

+ Bọ hung nâu lớn: Sâu trưởng thành xuất hiện vào giữa tháng 3 và đầu tháng 4, ban ngày chui xuống đất, chập tối bay ra ăn lá. Sâu trưởng thành sống kéo dài đến 6 hoặc 7 tháng. Chúng đẻ trứng ở trong đất, nơi có cỏ hoai mục. Sâu non sống trong đất chuyên ăn rễ cây non.

+ Bọ cánh cam: Một năm có một thế hệ. Thời gian vũ hoá kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8. Sâu trưởng thành ban ngày đậu dưới tán cây, ban đêm bay ra ăn lá. Sâu non sống ở trong đất, phá hại mạnh rễ cây vào lúc chập tối và sáng sớm.

+ Bọ sừng: Một năm có 1 thế hệ. Sâu trưởng thành xuất hiện từ cuối tháng 6 đến tháng 10, ban ngày đậu trên cây gặm vỏ thành các mảng lớn. Sâu non sống trong đất ăn cả rễ cây con và cây lớn.

Nhóm bọ hung

Nhóm bọ hung

Các biện pháp phòng trừ nhóm bọ hung thường được áp dụng là

+ Xử lý đất trước khi gieo ươm bằng thuốc bột Vibasu 10H.

+ Dùng bẫy đèn bắt sâu trưởng thành.

+ Nếu có điều kiện có thể tháo nước vào ngâm để giết sâu non và trứng.

Khi xuất hiện nhiều sâu trưởng thành có nguy cơ phá hại mạnh thì dùng thuốc bột thấm nước Dipterex/Bassa phun lúc 5 hoặc 6 giờ chiều vào cây cần bảo vệ.

Nguồn: Giáo trình trồng và chăm sóc cây mai chiếu thủy – Bộ NN&PT NT

Có thể bạn quan tâm :   Sâu cuốn lá