Vai trò của phân bón đối với chất lượng sản phẩmVai trò của phân bón tới chất lượng sản phẩm


1. Vai trò tích cực của phân bón tới chất lượng của sản phẩm


Nhờ bộ rễ cây trồng hút các chất dinh dưỡng có trong đất và phân bón để cung cấp các nguyên tố cần thiết cho mọi hoạt động sống, tạo nên năng suất và chất lượng cho sản phẩm.


– Phẩm chất nông sản do nhiều loại hợp chất hữu cơ chi phối, và sự hình thành những hợp chất hữu cơ đó là kết quả của quá trình sinh hóa do nhiều loại men điều khiển. Phân bón (nhất là kali và vi lượng) tác động mạnh đến tính chất và hàm lượng các loại men nên cũng có khả năng tạo phẩm chất tốt.


+ Phân kali: Có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của sản phẩm của cây trồng, đặc biệt có ảnh hưởng tới hàm lượng đường, bột và chất lượng sợi.


+ Vi lượng: Có vai trò chủ yếu hình thành và kích thích hoạt động của các hệ thống men trong cây. Cho nên vi lượng xúc tiến, điều tiết toàn bộ các hoạt động sống trong cây: Quang hợp, hô hấp, hút khoáng, hình thành, chuyển hóa và vận chuyển các hợp chất hữu cơ trong cây.


+ Phân lân: tăng phẩm chất các loại rau, cỏ làm thức ăn gia súc và chất lượng hạt giống.


+ Phân đạm: làm tăng rõ hàm lượng protein và caroten trong sản phẩm, và làm hàm lượng xenlulo giảm xuống.

Có thể bạn quan tâm :   Nhóm phân hữu cơ - Phần 1: Giới thiệu về phân chuồng, phân rác


Như vậy: Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng không chỉ làm tăng năng suất mà còn làm tăng chất lượng sản phẩm về hàm lượng chất khoáng, protein, đường và vitamin.


2. Bón phân ảnh hưởng xấu tới chất lượng sản phẩm


Trên thực tế: Việc bón thiếu, thừa hay bón phân không cân đối đều làm giảm chất lượng nông sản. Điều này thấy rõ nhất đối với nguyên tố dinh dưỡng N.


– Nếu bón quá nhiều đạm: Có thể dẫn tới nhiều bất lợi cho cây trồng và ảnh hưởng tới xấu tới chất lượng nông sản: Làm tăng tỷ lệ nước trong cây, tăng hàm lượng NO3‑ trong rau gây tác hại cho người sử dụng, làm giảm tỉ lệ Cu trong chất khô của cỏ có thể gây vô sinh cho bò, cây trồng dễ bị sâu bệnh, kéo dài thời gian sinh trưởng và gây ôi nhiễm môi trường,…


– Bón thiếu đạm: Cây trồng rút ngắn thời gian sinh trưởng, năng suất phẩm chất giảm (VD: Tỉ lệ vitamin B2 trong rau giảm).


– Bón thừa kali: Làm giảm hàm lượng magie trong cỏ làm thức ăn gia súc, làm động nhai lại dễ mắc bệnh co cơ đồng cỏ.

Nguồn: Tổng quan phân bón