Tác dụng của Zeolite trong nông nghiệp

Tác dụng của Zeolite trong nông nghiệp

Trong nông nghiệp Zeolite có những tính chất sau: + Kích thích tăng trưởng của cây. + Nâng cao chất lượng phân bón. + Nâng cao năng suất. + Giữ lại dưỡng chất cần thiết cho cây. + Cải thiện chất lượng đất lâu