Vai trò của phân bón đối với chất lượng sản phẩm

Vai trò của phân bón đối với chất lượng sản phẩm

1. Vai trò tích cực của phân bón tới chất lượng của sản phẩm Nhờ bộ rễ cây trồng hút các chất dinh dưỡng có trong đất và phân bón để cung cấp các nguyên tố cần thiết cho mọi hoạt động sống, tạo nên năng suất