Chăm sóc cây lưỡi hổ, bạn cần chú ý điều gì ?

Cây lưỡi hổ là một trong những cây nội thất được yêu thích hiện nay bởi vì:

  • Cây rất dễ chăm sóc, sinh trưởng tốt.
  • Cây có khả năng lọc không khí, khí độc rất tốt
  • Cây ít có sâu bệnh.

Tuy nhiên việc chăm sóc cây sẽ cần có những lưu ý nhất định như sau: