Kỹ thuật trồng hoa Hồng leo Thái cho tường nhà nổi bật

Kỹ thuật trồng hoa Hồng leo Thái cho tường nhà nổi bật

Hiện nay trên thị trường có nhiều giống hồng leo khác như hoa hồng leo Trung Quốc, hồng leo Thái, hồng leo Châu Âu. Đặc biệt giống hoa hồng leo có thể được trồng cả bằng hạt và cây giống. Tuy nhiên giống hoa hồng leo Thái vẫn là giống