Cách chia thân rễ nhân giống hoa thủy vu (hoa rum)

Cách chia thân rễ nhân giống hoa thủy vu (hoa rum)

Hoa thủy vu Calla Lily có thể được nhân giống bằng cách phân chia thân rễ hay cấu trúc củ rễ của chúng. Hoa thủy vu hình thành từng cụm rễ lớn, bạn có thể chia khóm thành từng cây riêng biệt. Cây trồng từ thân rễ sẽ ra hoa sớm hơn