Các bước gieo hạt trồng cà rốt dễ dàng thành công

Các bước gieo hạt trồng cà rốt dễ dàng thành công

Hạt cà rốt rất nhỏ, có kích thước bằng đầu bút chì vót nhọn, vì vậy rất khó để gieo trồng thành hàng thẳng, đều nhau, từng cái một. Sẽ hiệu quả hơn khi rải hạt giống, theo hàng, luống trồng hoặc tỉa cây thưa khi ngọn cao từ 8