Cách nhân giống hoa mắt huyền bằng cành giâm

Cách nhân giống hoa mắt huyền bằng cành giâm

Có nhiều cách để nhân giống cây leo hoa mắt huyền, nhưng phổ biến nhất là lấy cành giâm vào gốc. Phương pháp này được thực hiện vào mùa thu, đây là một cách tốt để duy trì cây trồng qua mùa đông ở những vùng lạnh hơn. Dưới đây