Phương pháp ghép rễ cho cây bonsai

Phương pháp ghép rễ cho cây bonsai

Rễ là thành phần không thể thiếu của thực vật. Rễ có các chức năng làm cho cây đứng vững trên mặt đất. Hút nước và muối khoáng để nuôi cây phát triển. Bài viết này sẽ hướng dẫn ghép rễ cho cây bonsai một cách hiệu quả. Đối với