Hướng dẫn ghép hoa trà nở hoa tuyệt đẹp

Hướng dẫn ghép hoa trà nở hoa tuyệt đẹp

Hoa Trà được tôn vinh cùng với Hoa Mộc bởi sự đăng đối thanh cao trang trọng hơn muôn loài trong thú chơi tao nhã của các tầng lớp xưa nay trong ngày tết cổ truyền. Cây Hoa Trà gợi nhớ nét xuân truyền thống và thú chơi tinh túy của