Bí kíp trồng 10 loại rau trong thùng phù hợp không gian nhỏ

Bí kíp trồng 10 loại rau trong thùng phù hợp không gian nhỏ

Nhiều loại rau sẽ phát triển rất tốt trong các thùng chứa nếu biết cách trồng và chăm sóc. Bạn có thể không trồng được nhiều như trong vườn, nhưng làm vườn rau trong thùng sẽ đem lại năng suất khá cao và chất lượng. Có một số lưu ý