Dinh dưỡng cây trồng – P1: Dinh dưỡng đa lượng

Dinh dưỡng cây trồng - P1: Dinh dưỡng đa lượng

Vai trò của các yếu tố dinh dưỡng đối với cây trồng Để sinh trưởng và phát triển bình thường cây trồng sử dụng 20 nguyên tố cơ bản, trong đó có 6 nguyên tố cấu tạo và 14 nguyên tố phát triển cần thiết: C, H, O,