Hướng dẫn kỹ thuật lão hóa cây cảnh bonsai

Hướng dẫn kỹ thuật lão hóa cây cảnh bonsai

Hình dáng của cây cảnh bonsai có thể không hoàn toàn phản ánh tuổi thật của cây mà được các nghệ nhân bonsai sử dụng các kỹ thuật lão hóa và xảo thuật đơn giản để làm cho cây có vẻ già hơn: lợi dụng một khuyết tật về cấu