Sùng trắng – Phyllophaga spp.


Tên khoa học:
Phyllophaga spp.

Đặc điểm hình thái và sinh học của sùng trắng Phyllophaga spp.:

Sùng trắng hại khoai tây

(A) Mô phòng hình thái sung trắng, vòng đời sùng trắng 40 – 45 ngày; (B) Sùng trắng hại rễ sống từ đất; (C) Củ bị sung hại.

Ấu trùng màu trắng được hình chữ C, 6 chân, đầu màu nâu lớn, hàm khỏe. Ấu trùng đẫy sức dài> 1 inch.

Sùng trắng có chu kỳ sống đến 1 năm. Con trưởng thành hoạt động mạnh vào mùa mưa, đất đủ ẩm.

Khả năng gây hại của sùng trắng Phyllophaga spp.:

Chúng ăn trực tiếp trên củ gây ra những tì vết trên củ dẫn đến giảm giá trị thương phẩm.

Biện pháp quản lý sùng trắng Phyllophaga spp.:

– Luân canh cây trồng với cây lúa nước.

– Vệ sinh đồng ruộng.

– Xử  lý  đất  trước  trồng  bằng  các  loại  thuốc  hạt  như  Thiamethoxam,  Diazinon, Carbofuran…

Nguồn: syngenta.com.vn

Có thể bạn quan tâm :   Rầy bướm