Sâu xanh


Tên khoa học:
Plathypena scabra

Tên tiếng anh: Green Cloverworm

Họ Ngài Đêm: Noctuidae 

Bộ Cánh Vải: Lepidopera

Đối tượng cây trồng gây hại: Cây họ đậu, bông thuốc lá và các loại rau

Đặc điểm hình thái sâu xanh Plathypena scabra (F):

Sâu xanh Plathypena scabra (F) hại đậu tương đậu nành và biệp pháp phòng trị

Sâu và ngài sâu xanh Plathypena scabra (F) hại đậu tương (đậu nành) và 1 số cây trồng khác

Khi trưởng thành sâu non dài 2-3 cm, màu xanh với sọc trắng nhạt ở hại bên cạnh. Sau khi giai đoạn sâu non kết thúc giai đoạn nhộng xảy ra trên hoặc ngay dưới mặt đất, hoặc dưới tàn dư cây. Đôi khi nhộng dính vào cây bằng một vài sợi tơ mùa hè giai đoạn nhộng kéo dài khoảng 10 ngày, bướm màu ghi nâu xuất hiện và sau khoảng 7 ngày đẻ trứng trên hai mặt lá đậu, trứng nở sau 5 ngày. Sâu sống qua đông dưới dạng nhộng hoặc sâu trưởng thành. Tuỳ thuộc vào khí hậu, màu vụ có thể có 4 thế hệ trong một năm.

Tác động và thiệt hại của sâu xanh Plathypena scabra (F) hại đậu tương (đậu nành) và 1 số cây trồng khác:

Ở giai đoạn cây non, côn trùng có ích (thiên địch) và các bệnh nấm có thể làm giảm một số lượng lớn sâu bướm trước khi được phun thuốc trừ sâu. Ở giai đoạn sinh trưởng mạnh của cây đậu nành, hiện tích lá bị phá hại lớn hơn diện tích lá cây tự đền bù ở cuối giai đoạn sinh trưởng. Tuy nhiên, nếu sâu phá hại mạnh và không được kiểm soát sẽ gây hại nặng nề và và làm giảm đáng kể năng suất.

Có thể bạn quan tâm :   Sâu xanh ăn lá

Biện pháp phòng trừ sâu xanh Plathypena scabra (F) hại đậu tương (đậu nành) và 1 số cây trồng khác:

Nguồn: Admin tổng hợp