Sâu đục thân mình vàng


Tên khoa học:
Argyroploce (Eucosma) Schistaceana Snellen

Đặc điểm phát sinh và gây hại của sâu đục thân mình vàng Argyroploce (Eucosma) Schistaceana Snellen

Sâu đục thân mình vàng hại mía Argyroploce (Eucosma) Schistaceana Snellen

Trong năm sâu phát sinh 7-8 đợt. Vòng đời : trứng 4-6 ngày, sâu non 20-22 ngày, nhộng 9-10 ngày. Bướm cái đẻ bình quân 173 trứng/con. Sâu non hoạt bát, gây hại chủ yếu thời kỳ mía mầm, sâu non đục vào mầm ở dưới mặt đất, làm nõn bị héo và chết.

Phòng trừ sâu đục thân mình vàng Argyroploce (Eucosma) Schistaceana Snellen 

Trồng giống mía nhiễm sâu nhẹ. Cắt bỏ cây mầm bị sâu

Dùng thuốc: Kayazinon 10G (Basudin 10G, Diazinon10H) 20-30 kg/ha hoặc Padan hạt 4G: 30kg/ rải vào rãnh mía trước khi đặt hom hoặc rải vào luống sát gốc mía trước khi vun.

Khi sâu non phát sinh, dùng thuốc pha với nước phun lên cây như: thuốc Padan 95SP với lượng 0,8 kg/ha, Supracid 40ND: 0,8 lít/ha, Ofatox 400EC hay Sumithion 50EC : 1-1,5 lít/ha

Nguồn: hoinongdan.cantho.gov.vn

Có thể bạn quan tâm :   Bọ cánh tơ