Sâu đục thân mình trắng (đục ngọn)


Tên khoa học:
Scirpophaga nivella Fabr.

Triệu chứng gây hại và đặc điểm hình thái các pha phát dục của sâu đục thân mình trắng (đục ngọn) Scirpophaga nivella Fabr.

– Đặc điểm sinh học, sinh thái: Mỗi năm phát sinh 6 đợt. Vòng đời sâu: trứng 7-15 ngày, sâu non 31-61 ngày, nhộng 12-18 ngày, trưởng thành 3-13 ngày. Mỗi ngài cái đẻ từ 70-100 trứng.

Trứng và sâu non sâu đục thân mình trắng (đục ngọn) Scirpophaga nivella Fabr.

Trứng và sâu non sâu đục thân mình trắng (đục ngọn) Scirpophaga nivella Fabr.

Nhộng và trưởng thành sâu đục thân mình trắng (đục ngọn) Scirpophaga nivella Fabr.

Nhộng và trưởng thành sâu đục thân mình trắng (đục ngọn) Scirpophaga nivella Fabr.

– Triệu chứng: Sâu phá hại trên mía cây, đặc biệt là ở đốt ngọn. Sâu non đục từ ngọn mía xuống dưới ăn điểm sinh trưởng làm cho ngọn mía bị héo, lá xung quanh ngọn mía xoè ra không bình thường, các mầm nhánh đâm ra thành hình ngọn chồi.

Triệu chứng gây hại mía của sâu đục thân mình trắng (đục ngọn) Scirpophaga nivella Fabr.

Triệu chứng gây hại mía của sâu đục thân mình trắng (đục ngọn) Scirpophaga nivella Fabr.

Biện pháp phòng trừ sâu đục thân mình trắng (đục ngọn) Scirpophaga nivella Fabr.

Sổ tay quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây mía

+ Ngắt ổ trứng trên lá thu bắt trưởng thành vào buổi sáng sớm.

+ Chặt cây sâu giết sâu non nhộng trong thân.

+ Bón thêm đạm thúc đẩy cây sinh trưởng nhanh.

+ Tiêu úng.

+ Thả ong mắt đỏ Trichograma chilonis Ishii hoặc ong đen Telenomus sp.

ong mắt đỏ Trichograma chilonis Ishii

Ong mắt đỏ Trichograma chilonis Ishii

Ong đen Telenomus sp. Ổ trứng sâu mình trắng bị ong đen kí sinh

Ong đen Telenomus sp. – Ổ trứng sâu mình trắng bị ong đen kí sinh

Phun Diaphos 50 EC, Padan 95 SP vào giai đoạn sâu non nở rộ hoặc rắc Diaphos 10 H, Padan 4 H vào đọt cây bị hại.

Có thể bạn quan tâm :   Rầy chổng cánh

Nguồn: Sổ tay QL dịch hại tổng hợp trên cây mía – CTy CP đường Biên Hòa