Rầy phấn trắng


Tên khoa học:
Aleurodicus sp.

Đặc điểm hình thái rầy phấn trắng Aleurodicus sp

Rầy phấn trắng có phạm vi cây ký chủ rất rộng. Rầy phấn trắng đẻ trứng thành vòng xoắn ốc trên bề mặt lá, chồi và trái còn non. Thành trùng phủ một lớp phấn trắng nhằm bảo vệ trứng và ấu trùng.

Rầy phấn trắng Aleurodicus sp

Rầy phấn trắng Aleurodicus sp

Ổ trứng rầy phấn trắng

Ổ trứng rầy phấn trắng

– Triệu chứng: Tập trung trên bề mặt lá, chúng sẽ chích hút nhựa lá. Nấm bồ hóng đen phát triễn trên các lớp sáp này làm giảm sự quang hợp của lá và giảm giá trị của trái.

Tác hại nguy hiểm là khả năng truyền nhiều bệnh virus cho cây trồng.

Biện pháp phòng trừ rầy phấn trắng Aleurodicus sp

– Phòng trừ tương tự như Rệp phấn trắng

Nguồn: Admin tổng hợp

Có thể bạn quan tâm :   Ruồi đục trái