Giới thiệu Cây lá vối


[Adl.] Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa giúp tăng năng suất
Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa giúp tăng năng suất

Các chất điều hòa sinh trưởng ứng dụng trên cây lúa bao gồm: NAA, 6BA, GA3, 4-CPA-Na, Uniconazole, CCC, Paclobutrazol, Triacontanol, Brassinolide, Ethephon, DA6, Atonik

Có thể bạn quan tâm :   Giới thiệu Cây nghệ đen