Giới thiệu Cây hoa thược dược


Cây hoa thược dược

Tên thường gọi:
Cây hoa thược dược

Tên tiếng anh/Tên khoa học:
Dahlia variabilis Desf

Xem chi tiết ››

Bài viết mới

Có thể bạn quan tâm :   Giới thiệu Cây sanh