Giới thiệu Cây chanh dây


Cách phòng chống sâu hại cây chanh leo hiệu quả

Cách phòng chống sâu hại cây chanh leo hiệu quả

Các vùng trồng cây chanh leo với quy mô lớn thì việc áp dụng quy trình phòng chống sâu bệnh hại là việc bắt buộc. Không tuân thủ quy trình đầy đủ sẽ gặp nhiều nguy cơ gây hại…

Cách phòng chống sâu hại cây chanh leo hiệu quả

Cách phòng chống sâu hại cây chanh leo hiệu quả

Các vùng trồng cây chanh leo với quy mô lớn thì việc áp dụng quy trình phòng chống sâu bệnh hại là việc bắt buộc. Không tuân thủ quy trình đầy đủ sẽ gặp nhiều nguy cơ gây hại…

Biện pháp kích thích ra hoa và hạn chế rụng quả non chanh dây.

Biện pháp kích thích ra hoa và hạn chế rụng quả non chanh dây.

Để chanh dây ra nhiều hoa, đậu nhiều quả, năng suất cao cần chú ý đến các biện pháp thâm canh, kích thích ra hoa và hạn chế rụng trái cho chanh dây sau đây…

Biện pháp kỹ thuật xử lý ra hoa trên cây bưởi

Biện pháp kỹ thuật xử lý ra hoa trên cây bưởi

Biện pháp kỹ thuật tác động để kích thích ra hoa hoa bưởi (biện pháp xử lý ra hoa bằng cách tạo khô hạn, xử lý ra hoa bằng cách loại bỏ lá trên cành mang trái, xử lý ra hoa bưởi bằng hóa chất,…)

[Ad.] Những Yêu Cầu Trong Tưới Chanh

Những Yêu Cầu Trong Tưới Chanh

Xác định nhu cầu nước thời kỳ cây con, tưới chanh thời kỳ trưởng thành, chiến lược tưới và phòng trừ bệnh cho cây chanh,…

[Ad.] Cách Kiểm Soát Sâu Bệnh Trên Cây Chanh

Cách Kiểm Soát Sâu Bệnh Trên Cây Chanh

Cách kiểm soát hóa trị trên cây chanh, cách kiểm soát sinh học trị bệnh trên cây chanh, những lưu ý trong kiểm soát sâu bệnh hại cây chanh,…

Có thể bạn quan tâm :   Giới thiệu Cây cam

[Ad.] Kỹ thuật tưới cây chanh bằng đầu nhỏ giọt và dây nhỏ giọt cuốn quanh gốc

Kỹ thuật tưới cây chanh bằng đầu nhỏ giọt và dây nhỏ giọt cuốn quanh gốc

Sử dụng cách thức phối hợp đầu nhỏ giọt và dây nhỏ giọt cuốn quanh gốc giúp cung cấp nước đều đặn. Nhằm giữ độ ẩm cho đất, giúp cây chanh phát triển sinh trưởng mạnh,…

Kinh nghiệm trồng, chăm sóc và bón phân cho cây chanh dây

Kinh nghiệm trồng, chăm sóc và bón phân cho cây chanh dây

Cây chanh dây (nhiêu nơi gọi là cây lạc tiên) trồng được trên mọi địa hình. Thích hợp với các loại đất thoáng xốp, giàu chất hữu cơ như: Đất thịt nhẹ, đất đỏ Bazan…