Giới thiệu các loại nguyên liệu sản xuất phân bón NPK: P1 Phân đạmGiới thiệu các loại đạm


Giới thiệu các loại phân đạm làm nguyên liệu sản xuất phân bón NPK


1. Đạm Urê (Urea)


Công thức hóa học: (NH2)2CO


Hàm lượng: bình quân 46%


Có 2 loại chính: Hạt nhỏ và hạt ngố (hạt đục, hạt to)


* Urea Tam Ninh, Trung Quốc


Urea nhỏ Tam Ninh, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4%


Hình thức: Hạt nhỏ, tròn, đều, đẹp, không có hạt vụn.


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc có thể sang bao để thương mại


* Ure Thiểm Tây, Trung Quốc


Thiểm Tây, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4%


Hình thức: Hạt nhỏ, tương đối đều, ít hạt vụn


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* Urea Hoạt Hà, Trung Quốc


Urea Hoạt Hà, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4% (thực tế chỉ đạt 44%)


Hình thức: Hạt nhỏ, không đều, có nhiều vụn cám, 


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* Urea Đại Điền, Trung Quốc


Urea Đại Điền, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4%


Hình thức: Hạt nhỏ, không đều có nhiều vụn nhỏ.


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* Urea Phong Hỷ, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4%


Hình thức: Hạt nhỏ, không đều có nhiều vụn nhỏ


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* Urea Nghi Hóa, Trung Quốc


Urea Nghi Hóa, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4%


Độ hạt: d1.00mm- 2.8 mm.


Hình thức: Hạt nhỏ, không đều, có nhiều hạt nhỏ


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc có thể sang bao để thương mại


* Urea Ả Rập


Urea Ả Rập


Hàm lượng: ≥ 46%


Hình thức: Hạt nhỏ, tròn đều, để lâu dễ bị vón cục


Sử dụng: Nghiền dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* Urea Lan Hoa, Sơn Tây, Trung Quốc


Urea Lan Hoa, Sơn Tây, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.2%


Độ hạt d2.00-4.75mm ≥ 90% (hạt ngố, hạt đục, hạt to)


Địa chỉ: Phổ Thành, Sơn Tây, Trung Quốc


Tel: 0356-3928188


Sử dụng: Để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc đạm bọc mầu (đạm vàng, đạm xanh…)


* Urea Trường Bình, Sơn Tây, Trung Quốc


Urea Trường Bình, Sơn Tây, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4%


Hình thức: hạt ngố, hạt đục (hạt to)


Địa chỉ: Phú Bình, Sơn Tây, Trung Quốc


Tel: 0356-3609888


Sử dụng: Để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc đạm bọc mầu (đạm vàng, đạm xanh…)


* Urea Phú Đảo, Trung Quốc


Urea Phú Đảo, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4%


Hình thức: hạt ngố, hạt đục (hạt to)


Trọng lượng bao bì: 40kg


Địa chỉ: Công ty HH Cổ phần Hóa chất dầu mỏ Trung Hải.


Sử dụng: Để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc đạm bọc mầu (đạm vàng, đạm xanh…)


* Urea Nghi Hóa, Trung Quốc


Urea Nghi Hóa, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4%


Hình thức: hạt ngố, hạt đục (hạt to) tròn đều, đẹp nhưng khả năng thấm dịch kém.


Sử dụng: Dùng để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc sang bao thương mại (khả năng bọc mầu kém)


* Urea Phong Hỷ, Trung Quốc


Urea Phong Hỷ, Trung Quốc


Hàm lượng: ≥ 46.4%


Hình thức: hạt ngố, hạt đục (hạt to) tròn đều, đẹp nhưng khả năng thấm dịch kém.


Sử dụng: Dùng để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc sang bao thương mại (khả năng bọc mầu kém)


* Urea PRC Trung Quốc


Urea PRC (Trung Quốc)


Hàm lượng: ≥ 46%


Hình thức: Tinh thể màu trắng, hạt tròn (hạt nhỏ và hạt to)


Sử dụng: Dùng để sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc sang bao thương mại


2. Đạm Sunphat Amon (SA)


Công thức hóa học: (NH4)2SO4


Hàm lượng: bình quân 21%


Hình thức hạt: Hạt nhỏ, hạt cánh, bột…


Màu sắc: Xám, xám đen, vàng xám, vàng nhạt, trắng…


Mùi: Có nhiều loại có mùi hôi


Việt Nam chưa có nhà máy sản xuất Đạm SA, chỉ có 1 số là sản phẩm phụ của các nhà máy sản xuất gang, thép


* SA Chí Hùng, Vân Nam, Trung Quốc


SA Chí Hùng, Vân Nam, Trung Quốc


Hàm lượng: 21%


Hình thức: Hạt tinh thể, màu trắng ngà


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK hoặc ép hạt (trộn cùng SA bột) đạm hoặc NK


* SA Lô Thiên Hóa, Trung Quốc


SA Lô Thiên Hóa, Trung Quốc


Hàm lượng: 21%


Hình thức: Bột mịn màu hồng


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* SA Trung Quốc bao trắng (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


SA Bao trắng


Hàm lượng: 21%


Hình thức: Bột màu trắng


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK (dễ phối chế màu)


* SA Cát Cương, Trung Quốc


SA Cát Cương, Trung Quốc


Hàm lượng: 21%


Hình thức: Bột màu trắng


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK (dễ phối chế màu) hoặc ép hạt đạm, NK


* SA Côn Minh, Trung Quốc


SA Côn Minh, Trung Quốc


Hàm lượng: 21%


Hình thức: Màu sắc không ổn định, có bao trắng, có bao xám…


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* SA Thiên Tân, Trung Quốc (SP phụ của nhà máy Gang Thép Thiên Tân)


SA Thiên Tân, Trung Quốc (SP phụ của nhà máy Gang Thép Thiên Tân)

Có thể bạn quan tâm :   Tính toán phối liệu cho dây chuyền sản xuất phân bón NPK 5.10.3


Hàm lượng: 21%


Hình thức: Dạng bột mịn màu trắng


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* SA Trùng Khánh, Trung Quốc


SA Trùng Khánh, Trung Quốc


Hàm lượng: 21%


Hình thức: Màu sắc không ổn định, có bao trắng, có bao xám…


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* SA Trung Quốc bao da cam (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


SA Trung Quốc bao da cam (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


Hàm lượng: 21%


Hình thức: SA vàng, dạng bột tinh thể


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, Ép hạt đạm, ép hạt NK


* SA Kỳ Lân, Trung Quốc


Công ty HH hóa chất Kỳ Lân – Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc


SA Kỳ Lân, Trung Quốc


Hàm lượng: 20,5%


Hình thức: SA vàng, dạng bột tinh thể


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, Ép hạt đạm, ép hạt NK (nên kết hợp SA tinh thể)


* SA Châu Nguyên, Trung Quốc


Công ty HH Lô Tây Đại Vi Tỉnh Vân Nam


Địa chỉ: Khu công nghiệp huyện Lô tây tỉnh Vân Nam, Trung Quốc


 SA Châu Nguyên, Trung Quốc


Hàm lượng: 20,5%


Hình thức: Màu trắng, gây mùi sốc (đặc biệt trong quá trình trộn liệu)


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, Ép hạt đạm, ép hạt NK


* SA Kiến Nghiệp


Công ty (tập đoàn) Kiến Nghiệp Uy Viễn


Địa chỉ: Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc


SA Kiến Nghiệp


Hàm lượng: 20,5%


Hình thức: Màu không đồng nhất, khi trộn liệu có mùi sốc


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* SA Liễu Châu, Trung Quốc


Công ty (tập đoàn) gang thép Liễu Châu


Địa chỉ: Quảng Tây, Trung Quốc


SA Liễu Châu, Trung Quốc


Hàm lượng: 21%


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* SA PRC (Trung Quốc) (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


SA PRC (Trung Quốc)


Hàm lượng: 20,5%


Hình thức: SA hạt, màu trắng xanh.


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK


* SA Trung Quốc bao da cam (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


SA Trung Quốc bao da cam (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


Hàm lượng: 21%


Hình thức: SA bột, màu xám, có mùi sốc


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* SA Trung Quốc (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


SA Trung Quốc (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


Hàm lượng: 20,5%


Hình thức: SA vôi hay bị đóng cục cứng khó đập


Sử dụng: Trước khi đưa vào sản xuất phải đập tơi, chỉ dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* SA Trung Quốc (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


* SA Trung Quốc (Chưa rõ đơn vị sản xuất)


Hàm lượng: 21%


Hình thức: Có màu nâu vàng


Sử dụng: Chỉ dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


* SA SINOPEC Trung QuốcHàm lượng: 20,5%


Hình thức: Tinh thể, dạng bột hoặc dạng hạt màu trắng


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK


3. Đạm Amonium Clorua (Đạm Amon)


Công thức hóa học: NH4Cl


Hàm lượng: Bình quân 25%


Việt Nam chưa có nhà máy sản xuất phân đạm Amonium Clorua


* Amon Hòa Bang, Trung Quốc


Công ty HH cổ phần Hòa Bang


Địa chỉ: tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc


Amon Hòa Bang, Trung Quốc


Hàm lượng đạm (loại khô) ≥ 25.4%


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, khó ép hạt đạm (hạt bở, sản lượng thấp)


* Amon Hồng Hạc, Tự Cống, Trung Quốc


Amon Hồng Hạc, Tự Cống, Trung Quốc


Hàm lượng: 25%


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK, Ép không năng suất, không có độ rắn của viên ép


* Amon Thụy Quang, Trung Quốc


Amon Thụy Quang, Trung Quốc


Hàm lượng: 25%


Hình thức: Bột màu trắng


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK (hạt chắc)


* Amon Hoa Sơn, Trung Quốc


Amon Hoa Sơn, Trung Quốc


Hàm lượng: 25%


Hình thức: Bột màu trắng


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK (hạt chắc)


* Amon Trung Quốc (nhập khẩu bởi công ty HACHECO)


Amon Trung Quốc (Nhập khẩu bởi công ty HACHECO)


Hàm lượng: 25%


Hình thức: Tinh thể mịn, màu trắng hoặc màu ngà


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK


* Amon bịch 1 tấn hoặc AMon sang bao


Amon bịch 1 tấn hoặc AMon sang bao


Hàm lượng: 25%


Hình thức: Nhiều chủng loại


Sử dụng: Dùng sản xuất phân hỗn hợp NPK và ép hạt đạm, ép hạt NK (hạt chắc)


Mời các bạn đón đọc: Giới thiệu các loại nguyên liệu sản xuất phân bón NPK: P2 Phân Lân

Nguồn: Admin tổng hợp