Bọ đục cành


Tên khoa học:
Alcicodes sp.

Khả năng gây hại bọ đục cành  Alcicodes sp.

Con trưởng thành dạng bọ vòi voi màu đen, đầu dài, râu hình dùi đục gây hại rất phổ biến trên xoài. Chúng dùng vòi đục nhiều lổ liên tiếp, thẳng hàng trên cành non, gần các lá non và đẻ trứng, sâu non trắng đục, đầu vàng nâu.

Sâu non đục bên trong cành và hướng vào thân cây, làm đọt bị chết khô, sau đó, làm nhộng ngay trong cành bị đục. Sâu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng, ra hoa và năng suất của cây.

(A) Chồi non; (B) Con trưởng thành gây hại trên lá; (C) Chồi non bị hại; (D) Ấu trùng; (E) Ấu trùng gây hại trong đọt non.

(A) Chồi non; (B) Con trưởng thành gây hại trên lá; (C) Chồi non bị hại; (D) Ấu trùng; (E) Ấu trùng gây hại trong đọt non.

Biện pháp quản lý bọ đục cành

– Điều khiển cây ra đọt non đồng loạt.

– Cắt đem tiêu hủy cành bị chết để diệt nhộng.

– Dùng bẫy đèn bắt bướm.

– Tiêm vào lổ những loại thuốc có tính xông hơi mạnh.

Nguồn: syngenta.com.vn

Có thể bạn quan tâm :   Rầy xanh hai chấm